Sözlükte "ülkücülük" ne demek?

1. Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü.
2. Düşünceyi, ruhu, usu birincil; özdeği, doğayı ve olguları ise ikincil öğe sayan, özdeği düşüncenin bir görünüş biçimi olarak ele alan bilimdışı akım; dinsel dünya anlayışının felsefedeki yansıması idealizm, özdekçilik karşıtı.
3. Sanatta, gerçeği ülkede arayan, gerçekten daha güzeli yaratmaya çalışan görüş.

Son eklenenler